Disclaimer

De informatie op de website plantenkennis.nl is zorgvuldig samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Koot Software Design kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Koot Software Design niet instaan.

Op deze website wordt alleen informatie verstrekt over de eigen producten en diensten. Koot Software Design behoudt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar externe websites. Koot Software Design kan voor deze websites niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze niet door Koot Software Design worden onderhouden.